Skúsenosti

No Comment

Experti spoločnosti majú skúsenosti z práce na úspešných projektoch v širokom spektre oblastí, z ktorých vyberáme napríklad

 

 • Analýza a návrh riešenia bezpečnosti pre utilitnú spoločnosť
 • Návrh riešenia riadiacej dokumentácie v oblasti bezpečnosti v súlade s ITIL a QA pre utilitnú spoločnosť
 • Analýza a návrh riadiacej dokumentácie pre utilitnú spoločnosť
 • Analýza a návrh riešenia bezpečnosti pre IS mesta
 • Spolupráca na návrhu, riešení bezpečnosti a projektový management budovania líniového systému ochrany geografického územia
 • Procesná analýza integrovaného systému reakcie na tiesňové situácie
 • Analýza mimoriadnych situácii v integrovanom systéme reakcie na tiesňové situácie
 • Vybudovanie systému dokumentácie v oblasti bezpečnosti ICT pre klienta (viac projektov pre rôznych klientov)
 • Vybudovanie systému dokumentácie v oblasti havarijného plánovania ICT pre klienta (viac projektov pre rôznych klientov)
 • Analýza IT systémov, audit a návrh centralizácie IT (viac projektov pre rôznych klientov)
 • Definovanie stratégie bezpečnosti (viac projektov pre rôznych klientov)
 • Definovanie stratégie havarijného plánovania ICT
 • Spracovanie procesného modelu a kľúčových noriem pre ICT služby, dekompozícia
 • Definovanie zodpovedností a kompetencií pre ICT (viac projektov pre rôznych klientov)
 • Riadenie útvarov v oblasti bezpečnosti ICT
 • Prevádzka bezpečnostných systémov
 • Audit konfigurácii bezpečnostných systémov
 • Návrh implementácie služieb Help-Desk (pre viacerých klientov)
 • Návrh implementácie Call centrum (pre viacerých klientov)
 • Implementácia služieb Help-Desk
 • Implementácia Call centrum
 • Návrh a riadenie projektu Outsourcing IT služieb
 • Návrh a riadenie projektu Centralizácie ICT útvarov
 • Riadenie projektu „ROK 2000“ v energetike, člen SK národného koordinačného tímu pre projekt „ROK 2000“
 • Návrh bezpečnostných zón a systému zabezpečenia IP komunikácie
 • Zabezpečenie vývoja a výroby HW a SW častí komunikačných systémov pre bezpečnostné systémy detekcie narušenia perimetra
 • Testovanie bezpečnostných systémov detekcie narušenia perimetra

 

 • Ďalšie projekty v oblasti bezpečnosti a havarijného plánovania pre klientov, ktorí si neželajú publikovanie informácii o pre nich realizovaných projektoch (dôvernosť Vašich dát a informácii je zaručená)